728x90 AdSpace

Smiley face
 • Latest News

  TRANG GIỚI THIỆU DIỄN ĐÀN VÌ DÂN VIỆT The Second American Civil War has begun

  TRANG GIỚI THIỆU DIỄN ĐÀN VÌ DÂN VIỆT The Second American Civil War has begun

  VL 17-06-2024: Nội chiến Hoa Kỳ lần 2 đã bắt đầu rồi (16:35) VL June 17, 2024: The Second American Civil War has begun (16:35) Việt Linh Bình Luận

  Diễn Đàn VIDANVIET@googlegroups.com

  Kính chuyển, xin được quan tâm và phổ biến.

  Nếu email này có làm phiền quý vị, xin thông cảm và xóa dùm.

  VIETLINH.BL-001-06182024-VL17-06-2024-NOICHIENHKLAN2-PAULOSIECK

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1803136686135844871

  https://www.youtube.com/watch?v=hHUpGE-KeYQ

  https://youtu.be/hHUpGE-KeYQ   |||  https://youtu.be/hHUpGE-KeYQ?t=113

  VL 17-06-2024: Nội chiến Hoa Kỳ lần 2 đã bắt đầu rồi (16:35)

  VL June 17, 2024: The Second American Civil War has begun (16:35)

  Việt Linh Bình Luận

  Jun 18, 2024

  VIETLINH.BL-001-06182024-VL17-06-2024-NOICHIENHKLAN2-DRDOH

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1803136686135844871

  CONTACT-020-11JUNE2024-LUONGTRUONGTHO-LINCOLNPROJECT-PAULOSIECK

  The Lincoln Project on X: "The Republican Party cannot be the tough-on-crime party they claim to be when their leader is the biggest criminal in America.

  https://x.com/ProjectLincoln

  https://t.co/tpkSYkMSvD"/X

  (29) The Lincoln Project (@ProjectLincoln) / X

  https://x.com/ProjectLincoln/status/1564991336847183872

  (23) The Lincoln Project on X: "The Republican Party cannot be the tough-on-crime party they claim to be when their leader is the biggest criminal in America. https://t.co/tpkSYkMSvD" / X

  CONTACT-020-11JUNE2024-LINCOLNPROJECT-PAULOSIECK-DRDOH-

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1803136686135844871

  HIENTAITUONGLAI-001-01182021-HINHANHLACOVANGVNCH

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1800984462374944889

  https://www.facebook.com/groups/1571810263069838/posts/3695674904016686/

  Hình ảnh lá cờ vàng VNCH bị bôi nhọ trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 2021 tại Quốc Hội Hoa Kỳ. (13:05)

  [The image of the yellow flag of the Republic of Vietnam was defaced during the riot on January 6, 2021 at the US Congress.] (13:05)

  hientai tuonglai

  16,364 views Jan 18, 2021

  https://www.youtube.com/watch?v=u5yrs4DUUnI&t=594s

  https://youtu.be/u5yrs4DUUnI?t=595  |||   https://youtu.be/u5yrs4DUUnI?t=599

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1800984462374944889

  HIENTAITUONGLAI-001-01182021-HINHANHLACOVANGVNCH
  ***

  The Rachel Maddow Show [9PM] 6/14/2024 | 🅼🆂🅽 🅲 BREAKING NEWS Today June 14, 2024(38:40)aysegulceorguler

  DiễnĐàn VIDANVIET@googlegroups.com  NGHEGIAOCHITUTHAN@GMAIL.COM

  Kính chuyển, xin được quan tâm và phổ biến.

  Nếu email này có làm phiền quý vị, xin thông cảm và xóa dùm.

  AYSEGULCE.ORGULER-001-06142024-RACHELMADDOWSHOW-PAULOSIECK

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1802125795936321741

  https://www.facebook.com/groups/1571810263069838/posts/3697960630454780/

  The Rachel Maddow Show [9PM] 6/14/2024 | 🅼🆂🅽 🅲 BREAKING NEWS Today June 14, 2024 (38:40)

  aysegulce orguler

  151,883 views Jun 14, 2024

  https://www.youtube.com/watch?v=CcfgJrq9eJ4

  https://youtu.be/CcfgJrq9eJ4    |||   https://youtu.be/CcfgJrq9eJ4?t=150

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1802125795936321741

  AYSEGULCE.ORGULER-001-06142024-RACHELMADDOWSHOW-DRDOH

  @jeffreypick57   12 hours ago

  I visit America frequently from the UK as my son lives in Orlando. In the UK we live without fear and anger. We have an election in a month, and you would have no idea it was happening. When I am in Florida, everyone you speak to is really angry and frightened about everything. Tension is just under the surface. When we are out and about driving, my son is paranoid about upsetting other drivers, in case the pull up, get out and shoot us!!!!! It’s madness! The Supreme Court has just added to the fear. Bump stocks can now be sold again after so many people were killed and 800 injured in Las Vegas. Why do Americans want to live in fear? All they are talking about is not the weather, but whether there will be a civil war. All the court cases held up against Trump and the Supreme Court supporting him, Mike Johnson attacking Merrick Garland again, feeds the tension every hour, every day, every week.

  Tôi thường xuyên đến Mỹ từ Vương quốc Anh vì con trai tôi sống ở Orlando. Ở Anh, chúng tôi sống không sợ hãi và giận dữ. Chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử trong một tháng nữa và bạn sẽ không biết điều đó đang diễn ra. Khi tôi ở Florida, mọi người mà bạn nói chuyện đều thực sự tức giận và sợ hãi về mọi thứ. Căng thẳng chỉ ở dưới bề mặt. Khi chúng tôi ra ngoài và lái xe, con trai tôi hoang tưởng về việc làm phiền những người lái xe khác, trong trường hợp dừng lại, hãy ra ngoài và bắn chúng tôi!!!!! Thật là điên rồ! Tòa án tối cao vừa làm tăng thêm nỗi sợ hãi. Bump stock hiện có thể được bán lại sau khi có quá nhiều người thiệt mạng và 800 người bị thương ở Las Vegas. Tại sao người Mỹ muốn sống trong sợ hãi? Tất cả những gì họ đang nói đến không phải là thời tiết mà là liệu có xảy ra nội chiến hay không. Tất cả các vụ kiện chống lại Trump và Tòa án Tối cao ủng hộ ông, Mike Johnson tấn công Merrick Garland một lần nữa, gây ra căng thẳng hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần.

  AYSEGULCE.ORGULER-001-06142024-RACHELMADDOWSHOW-PAULOSIECK

  CONTACT-020-11JUNE2024-LUONGTRUONGTHO-LINCOLNPROJECT-DRDOH

  https://www.facebook.com/groups/1571810263069838/posts/3697960630454780/

  The Lincoln Project on X: "The Republican Party cannot be the tough-on-crime party they claim to be when their leader is the biggest criminal in America.

  https://x.com/ProjectLincoln

  https://t.co/tpkSYkMSvD"/X

  (29) The Lincoln Project (@ProjectLincoln) / X

  https://x.com/ProjectLincoln/status/1564991336847183872

  (23) The Lincoln Project on X: "The Republican Party cannot be the tough-on-crime party they claim to be when their leader is the biggest criminal in America. https://t.co/tpkSYkMSvD" / X

  CONTACT-020-11JUNE2024-LINCOLNPROJECT-PAULOSIECK-DRDOH-DOHNEDD

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1802125795936321741

  https://www.facebook.com/groups/1571810263069838/posts/3697960630454780/

   

  ***

  DiễnĐàn VIDANVIET@googlegroups.com NGHEGIAOCHITUTHAN@GMAIL.COM

  Kính chuyển, xin được quan tâm và phổ biến.

  Nếu email này có làm phiền quý vị, xin thông cảm và xóa dùm.

  HIENTAITUONGLAI-001-01182021-HINHANHLACOVANGVNCHBIBOINHO-TD-06122024

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1800984462374944889

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1800999619696140377

  https://www.facebook.com/groups/1571810263069838/posts/3695674904016686/

  Hình ảnh lá cờ vàng VNCH bị bôi nhọ trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 2021 tại Quốc Hội Hoa Kỳ. (13:05)

  [The image of the yellow flag of the Republic of Vietnam was defaced during the riot on January 6, 2021 at the US Congress.] (13:05)

  hientai tuonglai

  16,364 views Jan 18, 2021

  https://www.youtube.com/watch?v=u5yrs4DUUnI&t=594s

  https://youtu.be/u5yrs4DUUnI?t=595  |||   https://youtu.be/u5yrs4DUUnI?t=599

  https://youtu.be/u5yrs4DUUnI

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1800984462374944889

  Những người mang lá cờ VNCH nhảy nhót và có những hành động, phát biểu mang tính bạo động trong ngày 6/1 trên đường đến Quốc Hội Hoa Kỳ đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh thiêng liêng của lá cờ VNCH mà cha ông và quân lực VNCH đã cố gắng bảo tồn và gìn giữ.

  [Those carrying the flag of the Republic of Vietnam danced and had violent actions and statements on January 6 on the way to the US Congress, affecting the sacred image of the flag of the Republic of Vietnam that their ancestors and soldiers held. Republic of Vietnam forces have tried to preserve and protect.]

  HIENTAITUONGLAI-001-01182021-HINHANHLACOVANGVNCH-DRDOH-PAULOSIECK

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1800984462374944889

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1800999619696140377

  https://www.facebook.com/groups/1571810263069838/posts/3695674904016686/

  BÀI 152.The Lincoln Project. XIN MỜI XEM THÊM bài “@projectlincoln”  để hiểu biết thêm xem người Mỹ “thứ thiệt”, CON RUỘT của USA,  họ yêu nước Mỹ của họ như thể nào! CHÚNG TA DÂN VIỆT nên tự giác, biết mình là ai. @ProjectLincoln  The Republican Party cannot be the tough-on-crime party they claim to be when their leader is the biggest criminal in America.

  "You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today.” – Abraham Lincoln

  CHUNG TA DÂN VIỆT nên tự giác, biết mình là ai. @ProjectLincoln Đảng Cộng hòa không thể là đảng cứng rắn với tội phạm như họ tuyên bố khi lãnh đạo của họ là tội phạm lớn nhất ở Mỹ.

  "Bạn không thể trốn tránh trách nhiệm của ngày mai bằng cách trốn tránh nó ngày hôm nay." - Abraham Lincoln

  https://twitter.com/ProjectLincoln/status/1564991336847183872

  https://www.facebook.com/groups/876317445735040/posts/6160204674012931

  HIENTAITUONGLAI-001-01182021-HINHANHLACOVANGVNCH-DRDOH-PAULOSIECK

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1800999619696140377

  https://www.facebook.com/groups/1571810263069838/posts/3695674904016686/

  ***

  Vietnamese-American mother and child returning to Vietnam were arrested and beaten by airport security. Story of the day | A Vietnamese-American mother and child returning home were arrested and beaten by airport security | Jun20, 2024. Thursday, June 20, 2024. Streamed live 3 hours ago.

  DQAT-002-06202024-BAMECONNGUOIMYGOCVIETVEVN-BIANNINHPHITRUONG

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1803972052183060729

  https://www.youtube.com/watch?v=-mE0-x5aVcs

  https://youtu.be/-mE0-x5aVcs  |||  https://youtu.be/-mE0-x5aVcs?t=217

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1803972052183060729

  Đinh Quang Anh Thái | Ba mẹ con người Mỹ gốc Việt về VN bị an ninh phi trường bắt nhốt, đánh đập.

  Câu chuyện trong ngày | Ba mẹ con người Mỹ gốc Việt về thăm quê nhà bị an ninh phi trường bắt nhốt, đánh đập | Jun20, 2024. (26:06)

  Dinh Quang Anh Thai | A Vietnamese-American mother and child returning to Vietnam were arrested and beaten by airport security.

  Story of the day | A Vietnamese-American mother and child returning home were arrested and beaten by airport security | Jun20, 2024.

  Thursday, June 20, 2024. Streamed live 3 hours ago.

  Tự Lực Bookstore

  DQAT-002-06202024-BAMECONNGUOIMYGOCVIETVEVN-DRDOH-PAULOSIECK

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1803972052183060729

  @haily6668   38 minutes ago:

  Thật sự chị còn ngây thơ quá, đừng nghĩ rằng chị có passport Mỹ tụi nó sẽ không dám làm gì sao, hơn nữa sinh mạng con của mình quan trọng nhất, sao chị còn đối đầu với bọn nó làm gì.

  @chole4936   |||  1 hour agochào chị Bích Hạnh, cũng may mắn sinh mạng cả 3 mẹ con an toàn... mặc dù họ đối xử quá tệ bất kể phụ nữ và trẻ nhỏ đang bị bệnh ...
  @ThuyNguyen-zi5jy
    2 hours ago : Đây là 1 câu chuyện thương tâm và vô đạo đức. Nếu chính quyền CSVN không đồng ý cho người ta nhập cảnh thì đừng cấp VISA. Đã cấp VISA rồi mà lại ngăn chặn ở phi trường như vậy, đó là phi pháp. Cách họ đối xử với trẻ em và phụ nữ như vậy là quá vô nhân đạo.

  @meganbui5186  20 minutes ago (edited) : Tại sao chị lại trở về xứ sở mà chi đã xin "Tỵ Nạn ". Lý do người Mỹ không giúp chị được nhiều vì chị là "người tỵ nạn/ refugee" từ VN. Chị sai! Tôi là người Mỹ và đã ở Mỹ hơn 50 năm, đã hơn năm mươi năm!!!

  DQAT-002-06202024-BAMECONNGUOIMYGOCVIETVEVN-DRDOH-PAULOSIECK

  https://x.com/PAULOSIECKPHD

  The Lincoln Project on X: "The Republican Party cannot be the tough-on-crime party they claim to be when their leader is the biggest criminal in America.

  https://x.com/ProjectLincoln

  https://t.co/tpkSYkMSvD"/X

  (29) The Lincoln Project (@ProjectLincoln) / X

  https://x.com/ProjectLincoln/status/1564991336847183872

  (23) The Lincoln Project on X: "The Republican Party cannot be the tough-on-crime party they claim to be when their leader is the biggest criminal in America. https://t.co/tpkSYkMSvD" / X

  CONTACT-020-11JUNE2024-LINCOLNPROJECT-PAULOSIECK-DRDOH-DOHNEDD

  DQAT-002-06202024-BAMECONNGUOIMYGOCVIETVEVN-DRDOH-PAULOSIECK

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1803972052183060729

  https://x.com/PAULOSIECKPHD

  nghegiaochituthan@gmail.com

   


   ***

  THIÊN KÝ SỰ HÀNH TRÌNH TỊ NẠN , CON ĐƯỜNG SINH TỬ ( TẬP 7) TẬP 7: BUÔN NGƯỜI VƯỢT BIỂN BÁN CHÍNH THỨC 


  Volume 7 Semi-official sea-crossing human trafficking campaign (28:30) Sa Chi Lệ 13 views Premiered Monday, June 24, 2024 .

   DiễnĐàn VIDANVIET@googlegroups.com  NGHEGIAOCHITUTHAN@GMAIL.COM

  Kính chuyển, xin được quan tâm và phổ biến.

  Nếu email này có làm phiền quý vị, xin thông cảm và xóa dùm.

  SACHILE-007-06242024-VOL7-CONDUONGSINHTU-HANGOC-DRDOH-PAULOSIECK

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1805385079310729426

  THIÊN KÝ SỰ HÀNH TRÌNH TỊ NẠN , CON ĐƯỜNG SINH TỬ ( TẬP 7)

  TẬP 7: BUÔN NGƯỜI VƯỢT BIỂN BÁN CHÍNH THỨC

  Volume 7 Semi-official sea-crossing human trafficking campaign (28:30)

  Sa Chi Lệ

  13 views Premiered Monday, June 24, 2024 .9 hours ago

  https://www.youtube.com/watch?v=IzkzPrEXaj4

  https://youtu.be/IzkzPrEXaj4   |||   https://youtu.be/IzkzPrEXaj4?t=111

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1805385079310729426

  SACHILE-007-06242024-VOL7-CONDUONGSINHTU-HANGOC-DRDOH-PAULOSIECK

  HIENTAITUONGLAI-001-01182021-HINHANHLACOVANGVNCHBIBOINHO-TD-06122024

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1805385079310729426

  Hình ảnh lá cờ vàng VNCH bị bôi nhọ trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 2021 tại Quốc Hội Hoa Kỳ. (13:05)

  [The image of the yellow flag of the Republic of Vietnam was defaced during the riot on January 6, 2021 at the US Congress.] (13:05)

  hientai tuonglai

  16,364 views Jan 18, 2021

  https://www.youtube.com/watch?v=u5yrs4DUUnI&t=594s

  https://youtu.be/u5yrs4DUUnI?t=595  |||   https://youtu.be/u5yrs4DUUnI?t=599

  https://youtu.be/u5yrs4DUUnI

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1800984462374944889

  HIENTAITUONGLAI-001-01182021-HINHANHLACOVANGVNCH-DRDOH-PAULOSIECK

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1805385079310729426

  The Lincoln Project on X: "The Republican Party cannot be the tough-on-crime party they claim to be when their leader is the biggest criminal in America.

  https://x.com/ProjectLincoln

  https://t.co/tpkSYkMSvD"/X

  (29) The Lincoln Project (@ProjectLincoln) / X

  https://x.com/ProjectLincoln/status/1564991336847183872

  (23) The Lincoln Project on X: "The Republican Party cannot be the tough-on-crime party they claim to be when their leader is the biggest criminal in America. https://t.co/tpkSYkMSvD" / X

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1805385079310729426

  CONTACT-020-11JUNE2024-LINCOLNPROJECT-PAULOSIECK-DRDOH-DOHNEDD
  ***

  HONVIET.TV-019-06262024-NHUNGDONCHIMANGCHOTTTRUMP-PAULOSIECK

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1805985856286867872

  https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLxGrXglcQFkmHGvkNmqssDqvdQKbDq

  Những đòn chí mạng cho CTT D.Trump trước ngày "thực chiến" | CHÀO BÌNH MINH (06/26/2024)

  Fatal blows for President D.Trump before the "real battle" day | GOOD MORNING (June 26, 2024)

  Hồn Việt TV

  Wednesday, June 26, 2024. Streamed live 100 minutes ago


  https://www.youtube.com/watch?v=m4oANajX7kE

  https://youtu.be/m4oANajX7kE   [[[   https://youtu.be/m4oANajX7kE?t=545

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1805985856286867872

  HONVIET.TV-019-06262024-NHUNGDONCHIMANG-PAULOSIECK-DRDOH

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1805985856286867872

  Hình ảnh lá cờ vàng VNCH bị bôi nhọ trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 2021 tại Quốc Hội Hoa Kỳ. (13:05)

  [The image of the yellow flag of the Republic of Vietnam was defaced during the riot on January 6, 2021 at the US Congress.] (13:05)

  hientai tuonglai

  16,364 views Jan 18, 2021


  https://www.youtube.com/watch?v=u5yrs4DUUnI&t=594s

  https://youtu.be/u5yrs4DUUnI?t=595  |||   https://youtu.be/u5yrs4DUUnI?t=599

  https://youtu.be/u5yrs4DUUnI

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1800984462374944889

  https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLxGrXglcQFkmHGvkNmqssDqvdQKbDq

  HIENTAITUONGLAI-001-01182021-HINHANHLACOVANGVNCH-DRDOH-PAULOSIECK

  The Lincoln Project on X: "The Republican Party cannot be the tough-on-crime party they claim to be when their leader is the biggest criminal in America.”

  https://x.com/ProjectLincoln

  https://t.co/tpkSYkMSvD"/X

  (29) The Lincoln Project (@ProjectLincoln) / X

  https://x.com/ProjectLincoln/status/1564991336847183872

  (23) The Lincoln Project on X: "The Republican Party cannot be the tough-on-crime party they claim to be when their leader is the biggest criminal in America. https://t.co/tpkSYkMSvD" / X

  https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLxGrXglcQFkmHGvkNmqssDqvdQKbDq

  CONTACT-020-11JUNE2024-LINCOLNPROJECT-PAULOSIECK-DRDOH-DOHNEDD

  https://x.com/PAULOSIECKPHD/status/1805985856286867872

  https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLxGrXglcQFkmHGvkNmqssDqvdQKbDq09:17/-strong/-heart:>:o:-((:-hXem trước khi gửiThả Files vào đây để xem lại trước khi gửi

  ***

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

    

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: TRANG GIỚI THIỆU DIỄN ĐÀN VÌ DÂN VIỆT The Second American Civil War has begun Rating: 5 Reviewed By: SA CHI LỆ
  Scroll to Top